Jump to content

claverman

Members
 • Content Count

  5
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

3 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. I'm also guilty of this...
 2. Clearly, there was a bug that needed immediate action hence the unannounced break. Show some understanding
 3. Thanks Jocke for Your input, I would like to mention that these are suggestions and of course criticism is welcome like in Jockes case. I also want to add that I will be doing a Vol.2 on this thread once I get a few more days/weeks into the server.
 4. Wrzucam równiez po Polsku dla kolegów z ograniczoną znajomością języka angielskiego. Oryginalny temat po ang: Some Suggestions Cześć, Gram od kilku dni i osiągnąłem poziom 70+. Ponieważ wciąż uważam się za nowego gracza, chciałbym podzielić się moimi sugestiami i wrażeniami z początku gry na tym serwerze. 1. ACC MAKER 1a - Podgląd mapy świata. Prawdopodobnie ze spawnem mobów i NPC - jeśli nie to tylko mapka na Acc makerze. 1b - Sekcja Level na Highscores 1c - Informacje o serwerze, takie jak etapy exp, czas wymagany do regeneracji treningu, informacje o fragach pvp itp. (Wy mozecie wiedziec ale nowy gracz chetnie sie dowie) 1d - Informacje dotyczące kilku systemów w grze. Takich jak smocze kule (np. Czas między każdym dropem), bonusy na przedmiotach, eventy pvp i monster, sagi, implanty, taski itp. (Wiem, że niektóre wyjaśnienia znajdują się na forach, więc dlaczego nie mieć ich łatwo dostępnych w acc makerze? 1e - Informacje o rasach! W tej chwili musisz przejść do kreatora kont, aby sprawdzić konkretne rasy, co jest nieco mylące i cieżko to znaleźć. 1f - Who is Online? 2. W grze 2a - Wczesne taski mają o wiele za dużo mobów, do zabicia, co po prostu staje się nudne, nowy gracz nie chce zabijac 600 nedznych crabow tylko leciec dalej do mocniejszych potyczek. Ilość potworów w taskach musi zostać zmieniona! Większość tasków jest w porządku, ale na przykład Desert Crab 0/600?!?! 2b - Kliknięcie minimapy aby przejść lub kliknięcie ekranu, aby przejść kilka SQM, jest popsute i wymaga naprawy jak najszybciej. 2c - Zanzoken odczuwam ze ni zawsze reaguje i powinno zostac sprawdzone lub w opisie podane dokladnie dzialanie takie jak zasieg np. 2d - Podoba mi się system treningowy, ale czas treningu NIE powinien zaczynać się po wejściu do pokoju. Powinien rozpocząć się po uruchomieniu określonego trybu treningu! 2e - Wiele tekstów NPC jest bardzo źle napisanych słabym angielskim i należy je poprawić. Jeśli potrzebujecie osoby do tego zadania, skontaktujcie się ze mną, mogę pomóc, ponieważ mówię płynnie. (Także szwedzki) 2f - Respy potworów na minimapie są umieszczane tylko dla potworów niskiego poziomu i tylko na poziomie +0. Dodajcie je do wszystkich poziomów i map lub po prostu wprowadźcie podgląd mapy w narzędziu do tworzenia kont (np. Kasteria) 2g - Ze względu na ekstremalny wzrost trudności Sag, ich nagrody powinny być bardziej ugruntowane. W tej chwili tak naprawdę nawet nie myślę o robieniu ich, ponieważ nagrodami są bzdury (tylko jak dotąd saga 12) 3. Dom aukcyjny 3a - EQ po lewej stronie powinno byc wypisane zgodnie z wymaganym poziomem, klikając np. „Buty” lvl 1,5,10,16 3b - Zezwalaj na filtrowanie z zakresem poziomów, przykład: Chcę buty między lvl 35-45 z DMG lub Crit mod 3c - Zezwól na filtrowanie ofert Kupującego i Sprzedającego z najwyższą / najniższą ceną
 5. Hi, I've played for a couple of days now and reach lvl 70+. As I still consider myself a new player, I'd like to share my suggestions and impressions from starting fresh on this server. 1. Account maker 1a - World map preview. Possibly with mob spawns and npcs - if not then just a world map. 1b - Level section on highscores 1c - Server info like exp stages, time required for training regeneration, info about pvp frags etc. 1d - Information considering several systems in-game. Such as dragon balls (e.g time between each drop), item bonuses, monster & pvp event, sagas, implants, tasks etc... (I know some explanation is on forums, so why not have it easily accessible on acc maker?) 1e - Race information! Right now You have to go into account maker to check specific races which is super counter-intuitive and confusing. 1f - Who is online 2. In-game 2a - Early tasks Have way too many mobs to kill, which just gets boring and You're making the new player suffer. Monster amount in tasks have to be revised! Many tasks are OK, but for example Desert Crab 0/600?!?! 2b - Clicking on map to walk or clicking on screen to walk a couple of sqm is bugged and needs a fix ASAP. 2c - Zanzoken feels clonky and doesn't react always when you use it. Either write in description how many sqm You're able to use it for or fix it for whole screen. 2d - I like the training system, but training time should NOT start when you enter the room. It should start when You start the specific training mode! 2e - Many NPC texts are very badly written with poor english and should be corrected. If You need a person for that task, contact me and I can help You out as I'm a fluent speaker. (Also Swedish) 2f - On-minimap monster spawns are placed only for low-level monsters and only on level +0. Either add them for all levels and maps, or just use an account maker map preview (like Kasteria) 2g - Due to extreme increase in difficulty of Sagas, their rewards should be made felt more established. Right now, I don't really even think about doing them as the rewards have been crap (only saga 12 though so far) 3. Auction House 3a - Arrange equipment items on the left-hand site according to required level when clicking e.g "Boots" 3b - Allow filtering with level range, example: I want boots between lvl 35-45 with DMG or Crit mod 3c - Allow filtering Buyer and Seller offers with highest/lowest price
×
×
 • Create New...